Strojní obrábění

Na výrobu nejrůznějších strojů, přístrojů, nástrojů, vozidel a jejich součástí využíváme strojní obrábění. Nahrazuje ruční obrábění za účelem zvýšení produktivity práce a zároveň se docílí větší přesnosti. Mezi nejběžnější způsoby strojního obrábění patří soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení, protahování a broušení.

U všech způsobů jde o tzv. třískové obrábění. Pro odříznutí třísky jsou nutné dva základní pohyby. Pohyb hlavní – do řezu, pohyb vedlejší – do záběru. Třísky se mohou řezat také za přisunutí nástroje do materiálu (tzv. přísun).

Vrchol současných technologických možností dnes představují CNC stroje. Rychlost práce nelze s obyčejnými stroji porovnávat, protože jednotlivé operace provádí počítačový program za přispění seřizovače, operátora (obsluha) a programátora. První stroj seřídí tak, aby nástroje najížděly na přesné místo a mohly opracovat upnutý materiál, což znamená najet si na nulové body a zadat správné parametry do programu, druhý mění kusy, koriguje rozměry a hlídá chod zařízení, třetí je zodpovědný za správný chod programu, aby po určité operaci neudělal stroj neočekávaný pohyb a nezpůsobil škodu. Všechny tři profese musí vynaložit patřičnou spolupráci, aby chod zařízení byl optimální. Nevýhodou CNC je jejich vysoká cena dosahující od jednotek milionů až po desítky milionů korun a proto není vhodné jejich využití u výroby malého rozsahu.

Práce na strojích vyžaduje velké soustředění, protože chvilková nepozornost může vyústit ve vážný úraz, který může skončit i smrtí. Proto je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Pakliže máme k dispozici nové technologie CNC, nelze se u těchto zařízení dostat k rotujícím částem bez vyřazení bezpečnostních prvků. I zde je však nutné dbát na ochranu zdraví pravidelnými kontrolami dílů a jejich funkčnosti.

Mezi základní zásady bezpečnosti na strojích je nesahat do pracovního prostředí zařízení. Obrobek musí být vždy řádně upnutý. Nikdy se ho nesnažíme chytat rukama, a to ani svěrák. Musí být zvolen správný technologický postup, což obnáší i výše zmíněné upnutí, ale i správnou volbu nástroje a jeho použití (posuv, otáčky, nabroušení). Na stole stroje musí být vždy pořádek, aby nedošlo k odmrštění věcí rotujícími šponami. Pořádek musí být udržován i v okolí stroje. Při podezření na nesprávnou funkci či poškození musí být zařízení odstaveno a opraveno. Pracovník musí mít bezpečnostní oděv a obuv, nejlépe montérky a obuv (lepší se zpevněnou špičkou a protiskluzovou podrážkou). Nesmí mít na sobě volné věci jako řetízky, hodinky či volné části oblečení, které by mohly být zachyceny rotujícími vřeteny a nástroji. Kdo má delší vlasy, neměl by je nechat rozpuštěné, ale schovat si je pod čepici. Ochrana zraku brýlemi by měla být samozřejmostí. Při práci se stroji musí každý počítat s nejhorší variantou a měl by být řádně proškolen od kompetentního pracovníka. Musí fungovat centrální stop zařízení, který v případě nouze umožní jeho okamžité vypnutí.

Kde nabrousit nástroje

» Nabrus.cz - broušení pilových kotoučů, nástrojů, servis brusek

Informace

» Informace o katrech - Hledáte-li informace o rámových pilách, můžete si přečíst tipy pro jejich nákup

Kam dál

» Odkazy na web - adresář oblíbených stránek a záložky.